Tag Archives: cách tiết kiệm nước

Cách tiết kiệm nước trong nhà

Nước là yếu tố khởi nguồn cho sự sống, và không một ai trong chúng ta có thể sống thiếu nước. Mỗi ngày, một người Mỹ dùng hết trung bình 500 lít nước. Hãy học cách bảo tồn nguồn sống thiết yếu này cùng với chúng tôi. Bạn sẽ cần • Bồn cầu vệ sinh